BUTİK CEMAL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

BUTİK CEMAL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201051
Şehir : İstanbul / Şişli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018 / 868 E
Tebligat Konusu
:
Butik Cemal Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Alcaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
24.08.2020 16:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Butik Cemal Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Konkordato Komiserliği’nden
(İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018 / 868 E. Sayılı Dosyası)
ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 329314 numarasına kayıtlı Butik Cemal Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16/07/2020 Tarihli ara kararı gereğince 27/02/2020 günü yapılan alacaklılar toplantısı ve bu toplantıda alınan nisap kararı yönündeki işlem iptaline komiser heyetince yeniden adi konkordatoya tabi alacaklılar ve alacak miktarının tespiti ile alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir
Bu defa, borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı adi alacaklıların katılabilecekleri Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca 24.08.2020 günü, saat 16.00 da, The Parma Otel-Kocatepe Mah. Abdülhak Hamit Cad. N:22 Taksim-Beyoğlu- İstanbul yapılacaktır.
Mühlet kararından önce doğmuş alacakların alacaklıları toplantıdan önceki yedi gün içerisinde komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri Mali Müşavir Mahmut Demir, Meşrutiyet Mahallesi Hırant Dink Sokak (Eski Samanyolu Sokak) No:9/5 Osmanbey-Şişli- İstanbul adresinde komiser heyetimizden talep edilerek inceleyebilecektir.
Konkordato müzakeresine katılacak alacaklıların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisi, tüzel kişileri temsilen katılacakların yanlarında ise ayrıca imza sirküleri fotokopisi bulunması gerektiği,

Vekil vasıtası ile toplantıya katılacakların Avukatlık kanunun 35. maddesi uyarınca yalnızca avukatla temsil edilebileceği, konkordatoyu kabul yönünde oy kullanacak vekillerin, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 74. maddesi gereğince, konkordatoyu kabul konusunda özel olarak yetkilendirilmesinin zorunlu olduğu,

Toplantıya katılım sağlamayan alacaklıların, İcra ve İflas Kanunun 302. Maddesinin son fıkrası gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “Mali Müşavir Mahmut Demir, Meşrutiyet Mah. Hırant Dink Sokak (Eski Samanyolu Sokak) No: 9/5 Osmanbey-Şişli-İstanbul” adresine bizzat gelerek konkordatonun kabulü veya reddi yönünde oy kullanabilecekleri, toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde oy kullanmayan alacakların konkordato teklifini reddetmiş sayılacakları,
ilan olunur.
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Dr.Taylan Özgür Kiraz Mahmut DEMİR Adem PELİT
Maltepe Üniversitesi S.M.M.Müşavir Tekstil Mühendisi


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR