İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198150
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018 / 1114 Esas
Tebligat Konusu
:
Baha Mimarlık Mobilya Dekorasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alcaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
14.08.2020 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI

BAHA MİMARLIK MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018 / 1114 Esas Sayılı Dosyası) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 531515 sicil numarasıyla kayıtlı Baha Mimarlık Mobilya Dekorasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018 / 1114 Esas sayılı dosyasından 26-12-2018 tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verilmiş ve daha sonra bu süre altı ay uzatılmıştır. Kesin mühlet kararı ile birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Dr. Evren Koç ve Ahmet Serdar Kıyat’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir.Konkordato mühleti içerisinde alacaklılar toplantısının yapılmasına kadar Kanunda öngörülen tüm işlemlerin heyetimizce gerçekleştirilmesine müteakip alacaklılar toplantısı hazırlık işlemlerine başlanılmış ve bu çerçevede borçlu şirketlerin konkordato tekliflerini müzakere etmek üzere 14-Ağustos-2020 tarihinde saat 15:00’de Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 504. Sokak No:4/B1 Ümraniye – İstanbul adresinde bulunan Ever Hotel Asia’a (Tel:0216-6434040) alacaklılar toplantısı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisini (tüzel kişilerde ise imza sirküleri, yetki belgesi ve fotokopilerini) bulundurmaları gerekmektedir.
Vekil aracılığı ile toplantıya katılacakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği, avukatların HMK m.74 uyarınca özel olarak yetkilendirilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Toplantıya katılım sağlayamayan alacaklıların, İİK m. 302/VII gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde, saat 12:00 – 17:00 arasında “Site Mah., Finans Cad. No:5 Sarphan Finans Park B Blok Kat:25 Daire:437 Ümraniye - İstanbul” adresine gelerek konkordatoyu kabul veya ret yönünden oy kullanabilecektir.
Toplantıya katılmayan veya iltihak süresi içerisinde kabul beyanı vermeyen alacaklıların konkordato teklifini reddetmiş sayılacaklardır.
Alacaklıların alacaklar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri, saat 12:00 – 17:00 arasında “Site Mah., Finans Cad. No:5 Sarphan Finans Park B Blok Kat:25 Daire:437 Ümraniye - İstanbul” adresinde (Tel: 0 532 212 32 49) inceleyebileceklerdir. İlan olunur.
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Dr. Evren Koç Ahmet Serdar Kıyat
Yeminli Mali Müşavir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR