TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154751
Şehir : Kocaeli / Dilovası

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1146 E.
Tebligat Konusu
:
Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Toplantı Tarihi
:
18.04.2020 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKNOFOR İNŞAAT TAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nın 2018/1146 E. Sayılı Dosyası)
ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI (İİK. M.301)

1- Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 29861 sicil no'sunda kayıtlı Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'nin İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nın 2018/1146 Esas sayılı dosyasında 15.02.2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararı ile birlikte, Prof. Dr.Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ (Hukukçu);Hızır OKUTUCU (Mali Müşavir), Dr.Cenk ULUSAL (İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanımdan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmesine hükmedilmiştir.
2- Borçlu şirketten alacaklı olan alacaklılara, alacaklarını bildirmek üzere Komiser Heyetimizce davet yazıları gönderilmiş, ayrıca Basın İlan Kurumu (BİK İlan No:ILN01010442) vasıtasıyla alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri özellikle belirtilerek ilan edilmiştir.
3- Bu nedenlerle; borçlu şirketlerden alacaklı olan ve alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların iştirak edebilecekleri,
18.04.2020 tarihinde Çerkeşli Osb Mahallesi İmes 20 Cad. No:3 41455 Dilovası/KOCAELİ adresinde;
-Çekli-Senetli ve cari hesap alacaklıları (İmtiyazsız ve Teminatsız) 11.00-13.OO arası -Rehinli ve Kamu alacaklıları (İmtiyazlı ve Teminatlı) 14.00-15.00 arası
Alacaklılar toplantısı yapılacak olup, yapılacak toplantıda konkordato projesi müzakere edilecektir. Toplantıya katılacak veya kendilerini temsil edecek gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküleri, yetki belgesi veya vekaletnamelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Alacaklıların 18.04.2020 tarihinden yapılacak toplantıdan önce 11.04.2020 ve 17.04.2020 tarihleri arasında 7 gün süre ile Konkordato komiseri Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Hızır Okutucunun Güzelvalı Mahallesi Yavuz Selim Cad. No:12/8 Kat: 4 Demir Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu 34903 Pendik/İstanbul adresinde bulunan kayıt ve hesapları Komiser Heyetimizin refakatinde inceleyebilecekleri ilan ve ihtar olunur.
Alacaklıların İİK. Madde 302 gereğince, toplantının bitimini takip eden yedigün içinde gerçekleşecek iltihakları da kabul olunacaktır.(İltihak bildirimi için adres: Güzelyalı Mahallesi Yavuz Selim Cad. No:12/8 Kat: 4 Demir Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu 34903 Pendik/İstanbul)
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Hızır OKUTUCU (Mali Müşavir)
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ (Hukukçu)
Dr. Cenk ULUSAL
(İşletme ve İnsan Kay.Yön.Uzm.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR