İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128845
Şehir : İzmir / Konak

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/326 E.
Tebligat Konusu
:
Amerikan Tekstil Kimya San Ve Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Toplantı Tarihi
:
28.02.2020 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2019/326 E.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI

Borçlusu Amerikan Tekstil Kimya San Ve Tic. A.Ş. olan ve İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/326 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato davası ile ilgili konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkikatı tamamlanmış olup, toplantıdan önceki 7 gün içinde (21.02.2020 - 27.02.2019 tarihleri arasında) alacaklıların belgeleri borçlu adresinde inceleyebilecekleri ve konkordato projesi görüşülmek üzere; adi alacaklılarla 28.02.2020 Perşembe günü saat 15.00'de, rehinli alacaklılarla 16.00'da, Mimar Sinan, 1486. Sk. Konak/İzmir VOLLEY HOTEL adresinde alacaklılar toplantısı yapılacağından, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri, toplantıya katılacak veya kendilerini vekil ile temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküsü, yetki belgesi veya vekaletnamesini yanlarında bulundurmaları, İİK nun 302. Maddesi gereğince Alacaklılar toplantısının bitimini takip eden 7 gün içerisinde gerçekleşen iltihakların kabul edileceği 7101 Sayılı kanunun 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.


Alacaklılar toplantısının yeri : Mimar Sinan, 1486. Sk. Konak/İzmir VOLLEY HOTEL
Tarih ve saati : 28.02.2020 saat: 15:00 (adi alacaklılar)
28.02.2020 saat: 16:00 (rehinli alacaklılar)
Konkordato Komiseri
Melek Konak Doğan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR