ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128353
Şehir : Eskişehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/891 Esas
Tebligat Konusu
:
Oğuzlar Unlu Mamuller İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Toplantı Tarihi
:
13.02.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/891
KARAR NO: 2019/27
Oğuzlar Unlu Mamuller İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/891 E. Sayılı Dosyası)

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/891 E. sayılı dosyasında yürütülmekte olan konkordato yargılamasında 09.01.2019 tarihinde, borçlu Oğuzlar Unlu Mamuller İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti hakkında 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmiş olup buna ilişkin karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.2.2019 tarihli nüshasında 295. sayfada ve 8.2.2019 tarihinde Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında yayınlanmıştır. Kesin mühlet kararıyla birlikte konkordato komiseri olarak görevimizin devamına karar verilen Prof. Dr. Birol Yıldız, Mustafa Kutlu ve Doç. Dr. Tolga Akkaya’dan oluşan heyetimiz, İİK m.299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirmiş, alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanını almış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikatını tamamlamış ve İİK m.290/2-a uyarınca konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunarak borçlu tarafından konkordato projesinin nihai halinin sunulmasını sağlamıştır.

Tüm bu işlemler neticesinde, alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan, Komiser Heyetimizce İİK m.301 uyarınca 13.2.2020 tarihinde saat 14:00’de Büyükdere Mh. Kaplanlı Cd. No 15/1 A Odunpazarı Eskişehir adresindeki toplantı salonunda borçlunun konkordato teklifi müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

İİK m.301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri “Tolga AKKAYA - Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı Petkon 2 İş Merkezi No: 92 A Blok K.7 D. 16 Odunpazarı/ESKİŞEHİR” adresinde resmî mesai gün ve saatleri içerisinde inceleyebilecekleri, alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri, toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik belgeleri aslını (ve fotokopisini), (tüzel kişilerde ise imza sirküleri aslını ve fotokopisini), avukat aracılığıyla toplantıya katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini, bulundurmaları gerektiği; İİK m. 302/VII uyarınca, toplantıya katılamayacak alacaklılar, toplantı gününü takip eden yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak da oylarını kullanabileceklerinden bu durumda olan alacaklıların oylarını hangi yönde kullandıklarını gösteren yazıyı yukarıda belirtilen belgelerle “Tolga AKKAYA - Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı Petkon 2 İş Merkezi No: 92 A Blok K.7 D. 16 Odunpazarı/ESKİŞEHİR” adresine toplantı gününü takip eden yedi (7) gün içerisinde ulaştırmaları gerektiği ilan/tebliğ olunur. 17/01/2020

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Mustafa Kutlu
Doç. Dr. Tolga Akkaya
Prof.Dr. Birol Yıldız

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR