HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113978
Şehir : Sakarya / Hendek

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/151 Esas
Tebligat Konusu
:
ISILSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve Üçüncü şahıslar
Duruşma Tarihi
:
18.02.2020 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
HENDEK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/151

İ.İ.K.301. MADDESİ GEREĞİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET ISILSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN
(Hendek 2.Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/ 151E. Sayılı Dosyası)
Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 12388 sicil numarasında kayıtlı, Sakarya- Hendek Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 4660073889 vergi kimlik numaralı mükellefi " ISILSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ne ait ;Hendek 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) nin 2018/151 E. sayılı dosyaları üzerinden , 17.10.2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmiş ve tanınan bir yıllık kesin mühlet ;16.10.2019 tarihinden başlamak üzere , İ.İ.K. nun 289. Maddesi gereğince, kesin mühletin bütün sonuçları ile birlikte, altı ay süreyle uzatılmıştır. Konkordato projesinin hazırlanması, İ.İ.K.299. maddesi gereği alacaklıların alacaklarını bildirmeleri ve tespit olunan alacakların tahkik ve tetkiki işlemleri ile İ.İ.K.300. Maddesine göre borçlunun alacaklar hakkında beyanına dair işlemler tamamlanmış bulunmaktadır.2004 Sayılı İ.İ.K.nun301 Maddesi ve ilgili diğer hükümleri gereği ; Konkordato projesini müzakere etmek üzere, aşağıda belirtilen yer ve zamanda alacaklılar toplantısı yapılacaktır. Süresinde alacaklarını kaydettirmiş olan alacaklıların , bu toplantıya bizzat katılmaları halinde ;gerçek kişilerde imza beyannamesi , Tüzel kişilerde ise İmza sirküleri aslı ile yetki belgesini , kendilerini vekili ile temsil ettirmeleri halinde ise toplantıda hazır olacak vekilin usulüne uygun vekaletnamelerini toplantı esnasında yanında bulundurmaları ve komisere ibraz etmeleri ; İİK.nun 302 maddesi uyarınca alacaklılar toplantısının bitimini müteakip eden 7 gün içerisinde gerçekleşen iltihakların da kabul edileceği hususları, İ.İ.K nun 288. Maddesine istinaden ilan ve tebliğ olunur.
KONKORDATO KOMİSERİ
SMMM UFUK GÜNGÖR
İlan Tarihi : 15.01.2020
Toplantı Tarihi : 18.02.2020
Toplantı Saati : 14.30-16.00
Toplantı Adresi : SAKARYA 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kargalıhanbaba OSB Mah. 1. Yol No: 11 Hendek SAKARYA Tel: 0264 654 58 33-34
İlhak Süresi Sonu Tarihi : 25.02.2020
Belge İnceleme Tarihleri : 11.02.2020-17.02.2020
Belge İnceleme Adresi : RAD – TEK RADYATÖR METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kargalıhanbaba OSB Mah. Organize Sanayi 1ve 7.Sk No:19-7 Hendek /SAKARYA
Katip 79292 Hakim 215256

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR