KONKORDATO KOMİSERİ DOĞAN GÜL

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

KONKORDATO KOMİSERİ DOĞAN GÜL

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111618
Şehir : İstanbul / Şişli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1124 E.
Tebligat Konusu
:
Artge Turizm Otelcilik Ticaret Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
28.02.2020 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Artge Turizm Otelcilik Ticaret Ltd. Şti.
Konkordato Komiserliği’nden
(İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1124 E. Sayılı Dosyası)

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün numarasına kayıtlı Artge Turizm Otelcilik Ticaret Ltd. Şti., hakkında İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1124 E. sayılı dosyasında, 13.04.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmesi üzerine, 06.05.2019 tarihinde yapılan ilanla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapılmıştır.

Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı adi alacaklıların katılabilecekleri Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca 28.02.2020 Cuma günü aşağıda gösterilen saatte borçlu şirket adresinde (Yıldız Mh. Dereboyu Cd. No:10 Ortaköy/ Beşiktaş / İstanbul) yapılacaktır.

Mühlet kararından önce doğmuş alacakların alacaklıları ile yapılacak toplantı öncesi 21.02.2020-28.02.2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde borçlu şirkete ait bilgiler, komiser heyetimizden talep edilerek incelenebilecektir.

Konkordato müzakeresine katılacak alacaklıların veya kendilerini temsil edecek gerçek ve tüzel kişilerin imza sirküleri, yetki belgesi veya vekaletnamelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği ilan ve ihtar olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Dr.Öğr.Üye.Nihat Güman Doğan Gül

Tarih Toplantı Saat

28.02.2020, Cuma

Adi Alacaklılar Toplantısı

15:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR