İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093598
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 02.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1466 Esas
Tebligat Konusu
:
• Zehra Gezen ‘Osmanlı Moda’
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar.
Toplantı Tarihi
:
26.12.2019 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

ESAS NO: 2018/1466
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN
ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI
Borçlusu ZEHRA GEZEN “OSMANLI MODA” olan ve İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2018/1466 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan - İİK 285 ila 308/h) davası ile ilgili konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkikatı tamamlanmış olup, toplantıdan önceki 7 gün içinde (19.12.2019 -25.12.2019 tarihleri arasında ) alacaklıların belgeleri borçlu adresinde inceleyebilecekleri ve konkordato projesi görüşülmek üzere 26.12.2019 Perşembe günü saat 15.00’de İsmet Kaptan, Şair Eşref Bulvarı, 1371. Sk. No:7, KAYA PRESTİGE OTEL 35210 Konak/İzmir adresinde alacaklılar toplantısı yapılacağından , alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri, toplantıya katılacak veya kendilerini vekil ile temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküsü, yetki belgesi veya vekaletnamesini yanlarında bulundurmaları, İİK nun 302. Maddesi gereğince Alacaklılar toplantısının bitimini takip eden 7 gün içerisinde gerçekleşen iltihakların kabul edileceği 7101 Sayılı kanunun 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 25.11.2019

Konkordato Komiseri

Melek KONAK DOĞAN

Konkordato Komiseri

İsa KAYA


Alacaklılar toplantısının yeri : İsmet Kaptan, Şair Eşref Bulvarı, 1371 Sk. No:7,
KAYA PRESTİGE OTEL 35210 Konak/İzmir
Tarih ve saati : 26.12.2019 saat:15:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR