İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063764
Şehir : Samsun / İlkadım

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/418 Esas Sayılı Dosyası.
Tebligat Konusu
:
• İMARETÇİOĞLU İlaç Sanayi Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Toplantı Tarihi
:
25.10.2019 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/418 Esas
İLAN

TOPLANTI İLANI ÖZET BİLGİLERİ


Dosya Numarası:2018/418 Esas
Tebligat Konusu :İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Toplantı Muhatabı :Alacaklılar ve 3. Şahıslar
İlan Metni
İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Konkordato Komiserliği’nden
(Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/418 Esas Sayılı Dosyası)

ALACAKLAR TOPLANTISINA DAVET


Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün; 16416 numarasına kayıtlı İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/418 Esas Sayılı Dosyasında, 14.11.2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Yeminli Mali Müşavir Fuat Katırcı ve kesin mühlet kararı ile görevlendirilen Av. Refik Moral’ dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir.

İş bu ilan geçici mühlet kararının verildiği 19/06/2018 tarihi esas olmak üzere şirketten alacaklı olduğunu beyan edenlerin toplantıya davet edilmesi ve müzakerenin yapılması ile ilgilidir. Toplantısı” yapılacaktır.

Alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri, Toplantıya katılacak veya kendilerini temsil edecek gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküleri, konkordato toplantısına katılma ve oy kullanmak için, ÖZEL YETKİ BELGELİ VEKALETNAMELERİNİ yanlarında bulundurmalarını,
İİK’nun 301 maddesi doğrultusunda 25/10/2019 Cuma günü saat 15.00’de, Kıran Mahallesi 715.sok. No:2 İlkadım/Samsun adresindeki, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda, borçlunun bilançosunda kayıtlı olanlarla “Alacaklılar Toplantısı” yapılacaktır. Alacakları geçici mühlet tarihi olan 19/06/2018 tarihinden önce doğmuş olanlar bu toplantıya iştirak edebileceklerdir. (Rehinli alacaklılar hariç)

İKK.nin 301. maddesi gereğince alacaklılar, toplantıdan önceki 7(yedi) gün içinde, Konkordato süreci ile ilgili belgelerini, Konkordato Komiseri Fuat Katırcı Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:27 Kuzey Han Kat:7 İLKADIM/SAMSUN adresinde inceleyebileceklerdir.

İİK.nin 302. maddesi gereğince, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir.
Toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde vuku bulacak iltihaklar kabul edilecektir. İlanen duyurulur.

KONKORDATO KOMİSERLERİ
Yeminli Mali Müşavir Fuat Katırcı
Avukat Refik Moral

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR