İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064324
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1385 Esas
Tebligat Konusu
:
• DEFNE Dış Ticaret Tarım Ürünleri Anonim Şirketi • Yeşim Tarakçıoğlu.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Toplantı Tarihi
:
26.10.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1385 Esas
DEFNE DIŞ TİCARET TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ VE YEŞİM TARAKÇIOĞLU
"ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVETİ"
İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2018/1385 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan - İİK 285 ila 308/h)davası nedeniyle, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-1362541 sicil nosunda kayıtlı Defne Dış Ticaret Tarım Ürünleri Anonim Şirketi ve Yeşim Tarakçıoğlu’na 28.02.2019 tarihinde bir yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş ve konkordato komiseri olarak Prof. Dr. Çağnur BALSARI görevlendirilmiştir.
Komiserliğimizce daha önce alacaklılara davet ilanı yapılmış, alacaklarını bildirmeleri istenmiştir. Gelinen süreçte İcra İflas Kanunu'nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapmak gerekmiştir.
Borçluların konkordato projesinin müzakeresi ve oylanması amacıyla 26.10.2019 günü tek bir toplantı yapılacak olup; ikinci bir alacaklılar toplantısının yapılması kanunen mümkün değildir.
Bu doğrultuda, Defne Dış Ticaret Tarım Ürünleri Anonim Şirketi ve Yeşim Tarakçıoğlu’n alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılar ile aşağıda belirtilen yer, tarih ve zamanlarda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır.
Adi Alacaklıların Toplantı Tarihi ve Yeri: : 26 EKİM 2019 CUMARTESİ günü saat 10:00-13.00 arasında arasında “İZMİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1456 Sokak No 15 Alsancak, İzmir” adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2004 s. İİK.nın 302. maddesi gereğince, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İİK. nın 302/6. maddesi uyarınca kabul olunur.
Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek alacaklıların, temsilci veya vekillerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
2004 s. İİK.nin 301. maddesi gereğince alacaklılar, toplantıdan önceki 7 (yedi) gün içinde belgeleri inceleyebileceklerdir. İnceleme yeri olarak; “Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Oda No. 127/A” komiserlik adresimizde, mesai gün ve saatlerinde inceleme talepleri kabul edileceği ilan ve ihtar olunur.01.10.2019
Kondordato Komiseri
Prof. Dr. Çağnur BALSARI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR