ORTADOĞU BİRLİK PETROL LTD.ŞTİ

Konkordato Komiserliği’nden alacaklılar toplantısına davet

ORTADOĞU BİRLİK PETROL LTD.ŞTİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063367
Şehir : Elazığ / Merkez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
T.C. Elazığ 3. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi Esas No: 2018/423.
Tebligat Konusu
:
• Ortadoğu Birlik Petrol Madencilik Nakliye İnşaat Araç Servisliği Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi • Ortadoğu Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Duruşma Tarihi
:
01.11.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ L A N
ESAS NO: 2018/423
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Alacaklılar Toplantısına Davet İlanı)

  1. Elazığ Ticaret Sicili Müdürlüğünde, 12937 sicil no.su ile kayıtlı ORTADOĞU BİRLİK PETROL MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT ARAÇ SERVİSLİĞİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile 5957 sicil no:su ile kayıtlı ORTADOĞU PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin açmış olduğu Konkordato davası nedeniyle, Mahkemece 14.02.2019 günü saat 09,35’ den itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararının verildiği, kesin mühlet kararı ile birlikte Konkordato Geçici Komiseri olarak görevlendirilen SMMM Mustafa Ünal TÜRKERİ’ nin Konkordato Komiseri olarak görevinin devamına hükmedilmiştir.

  1. Borçlu şirketlerden alacaklı olan alacaklılara, alacaklarını bildirmek üzere Komiser tarafından davet yazıları gönderilmiş, ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalı ile T.Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan ilanlarla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar edilmiştir. Borçlu şirketlerden alacaklı olan ve alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı olan alacaklıların da iştirak edebilecekleri, 01.11.2019 tarihinde; Adi Alacaklılarla saat 10.00 – 12.00 arası, Rehinli Alacaklılarla saat 14.00 – 16.00 arası, konkordato projesi müzakere edilmek üzere yapılacak alacaklılar toplantısı, Gümüşkavak Mahallesi Gümüşkavak Caddesi No.4 (Ortadoğu Petrol) - Kekliktepe/ELAZIĞ adresinde yapılacaktır.

  1. Toplantıya katılacak ve kendilerini temsil edecek gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküleri, yetki belgesi veya vekaletnamelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Alacaklıların 01.11.2019 Cuma günü yapılacak toplantıdan önce 24.10..2019 – 30.10.2019 tarihleri arasında 7 (yedi) gün süre ile borçlu şirketin yukarıda 2 inci maddede belirtilen adresinde, kayıt ve belgeleri Konkordato Komiserinin refakatinde inceleyebilecekleri ilan ve ihtar olunur. 07.10.2019


Mustafa Ünal TÜRKERİ
Mali Müşavir
Kokordato Komiseri
532/3920924

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR