AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet

AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963442
Şehir : Ağrı

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/406 ESAS
Tebligat Konusu
:
Taşırsan İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
26.03.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

2018/406 ESAS SAYILI DOSYA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Borçlu Taşırsan İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ( Adresi: Sıdıkiye Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi No: 35 A/2 Merkez/AĞRI) Hakkında 2018/406 Esas sayılı kararı ile 30.10.2018 tarihinde 3 ay süre ile konkordato mehil kararı verilmiş olup 27/02/2019 tarihinde 12 aylık kesin mühlet kararı verilmiştir.


Kararın Özeti:
Cumali ADLİK, Fettah ÖZMÜŞ ve Yusuf Ziya KAYMAZ’ın konkordato komiseri olarak tayinine,
İ.İ.K’nun 289 maddesi uyarınca mühlet içinde hiçbir takip yapılamayacağı, evvelce başlamış takiplerin duracağı ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacağına matuf amir hüküm karşısında, evvelce yapılan takipler sonucunda fiilen haczedilerek borçludan alınan taşınır mallar var ise, mühletin mahiyeti gereği bu malların mühlet sonuna kadar davacıya iadesine,
İ.İ.K’nun 288’nci maddesi uyarınca mühlet kararının karar tarihinde Basın İlan Kurumu Aracılığı ile ilanına.
İş bu ilan, kararın gereği olarak, Alacaklıların toplantıya davet edilmesi ve müzakerelerin yapılması ile ilgilidir.
Konkordato mühlet Kararı 07.11.2018 tarihi itibari ile 16.11.2018/9704 ilan sıra nosu ile Türkiye Ticaret ve sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.


Alacaklıların, alacaklarını ilanın yapıldığı 15 gün içerisinde komiserliğimize (Adres Kazım Karabekir Mahallesi Eski Karakol Caddesi Efeler Plaza Kat:4 No: 19 (SMMM Cumali ADLİK Ofisi) Merkez / AĞRI) bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bildirmeyenler, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça “konkordato müzakeresinde” dikkate alınmayacaktır.
26.03.2019 tarihinde saat 14:00 da Kazım Karabekir Mahallesi Eski Karakol Caddesi Efeler Plaza Kat:4 No: 19 (SMMM Cumali ADLİK Ofisi) Merkez / AĞRI Adresinde “Alacaklılar Toplantısı” yapılacaktır.
Toplantı öncesindeki 5 gün içerisinde (18/03/2019-22/03/2019 tarihleri arasında mesai saatleri içersinde) alacaklılar, borçlunun bilgilerini tarafımızdan talep ederek inceleyebileceklerdir.
Adresi tarafımızca belli olan alacaklılara ilanın birer örneği posta ile gönderilecektir.
Alacaklılar Toplantısının yapılacağı 26/03/2019 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde vuku bulacak iltihaklar kabul edilecektir.
Konkordatoya alacak yazdırabilecek alacaklılar, alacakları mühlet kararından önce doğmuş alacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR