AKAR İTHALAT İHRACAT TURİZM TİCARET A.Ş.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

AKAR İTHALAT İHRACAT TURİZM TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037454
Şehir : Bursa / Gürsu

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Esas No: 2018/1620
Dosya Numarası
:
 2018/1620 Esas
Tebligat Konusu
:
Konkordato talep eden : AKAR İTHALAT İHRACAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/ 1620

TİCARET ÜNVANI: AKAR İTHALAT İHRACAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Alacaklılara Alacağını Bildirmeye Davet

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/ 1620 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan Konkordato ( Adi Konkordatodan kaynaklanan) davası nedeniyle, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 101616 sicil numarasında kayıtlı (Vergi Kimlik No: 0131004860) "AKAR İTHALAT İHRACAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. " , RAİF AKAR (T.C. N:59956397238) , BÜLENT YILMAZ (T.C. N:34709248760) hakkında Mahkememizce 16/04/2019 tarihinde 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş olduğundan;
1-Borçlu şirketten alacaklı olanların, ilanın yayınlandığı günden başlayarak ON BEŞ gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Nevzat KARA’nın adresine; elden bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri veya iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile ALACAKLARINI bildirmeleri,
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (sözleşme,temlikname,fatura, irsaliye,mutabakat mektubu, makbuz, senet, defter, cari hesap ekstresi vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
Alacak kaydı sırasında, yukarıda unvanı yazılı davacı ile ilgili olarak 04/12/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının (para birimleri/döviz cinsleri ile birlikte), alacağın paradan başka bir şey olması halinde işbu farklı alacağın detaylarının ve inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile her türlü belgelerinin ,
Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümünün,
Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu,
3-On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) konkordato projesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları, İcra İflas Kanunu’nun 299. Maddesi uyarınca ilan olunur.


Nevzat KARA
Konkordato Komiseri

Adres: Sakarya Mh.5.Güler Sk.Banuşoğlu İş Mrk.Kat:2 No: 214
Osmangazi / BURSA PK 16220
E-mail : kara.nevzat@gmail.com
Gsm : 0.542 7226223
Tel: 0.224.3282260

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR