ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara davet

ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063927
Şehir : Isparta

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Asliye Ticaret Mahkemesi.
Dosya Numarası
:
2019/36 Esas
Tebligat Konusu
:
• ALİZE Et ve Süt Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

KONKORDATO KOMİSERLER KURULUNCA ALACAKLILARIN “ALACAK BİLDİRİMİNE DAVET”
İLANIDIR.
ESAS NO : 2019/36 Esas


Şarkikarağaç Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi’nin 2019/36 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında, İİK. 289. madde uyarınca haklarında 25/07/2019 tarihinden itibaren bir (1) yıllık kesin mühlet kararı verilen borçlu ALİZE ET VE SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nden alacaklı olan kişilerin aşağıda belirtilen usule uygun şekilde alacaklarım İİK. Madde 299 gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren ( 15 ) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar olunur.
BİLDİRİMDE ESAS ALINACAK USUL
1)-Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutar ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura v.b. belgeler,
2)-Alacağa faiz işletiliyorsa faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (25.07.2019 ) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
3)-Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4)-Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisi,
5)-Açık yazışma adresi ve muhatap adı/ünvanı,
6)-Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı’na sizi/fırmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağının ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri,
ALACAK BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI ADRES ŞU ŞEKİLDEDİR;
Alıcı: Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİTLİSLİ
Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Zeliha Tolunay Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bucak/BURDUR
Email: ferhatbitlisli@gmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR