KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154408
Şehir : Sakarya / Karasu

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/245 Esas
Tebligat Konusu
:
Petekli İnşaat Tekstil Turizm Ticaret Limited Şirketi İle Şirket Ortağı Abdul Naci Şahin
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/245 Esas

(Konkordato Komiserinin Petekli İnşaat Tekstil Turizm Ticaret Limited Şirketi İle Şirket Ortağı Abdul Naci Şahin’in Alacaklılarına, Alacaklarını Bildirmeye Davet ilanı)
T.C. Karasu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 31.07.2019 tarih ve 2019/245 E sayılı kararında Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 31851 ticaret sicil numarasında kayıtlı PETEKLİ İNŞAAT TEKSTİL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ve şirket ortağı ABDUL NACİ ŞAHİN’in konkordato talepleri yerinde görülerek 31.07.2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay konkordato geçici mühleti verilmiştir ve geçici konkordato komiseri olarak ZEYNEP KILIÇ atanmıştır. 27.12.2020 tarihinden itibaren ise 1 (bir) yıl süre için konkordato kesin mühleti ve Konkordato Komiseri olarak ZEYNEP KILIÇ’ın görevine devam etmesine karar verilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanunun 299.Maddesi gereğince PETEKLİ İNŞAAT TEKSTİL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ve anılan şirket ortağı ABDUL NACİ ŞAHİN’den alacağı bulunan alacaklıların;
1- Kaydettirmek istedikleri alacaklarını tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2- Muaccel, Müeccel, Rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayandığı hukuki nedenini,
3- Rehin alacaklar hariç olmak üzere adli alacaklı olanların alacak miktarının rehinli alacağı olmakla birlikte teminat eksiği (riski) olan banka alacaklarının alacak miktarının,
4- Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerlerinin,
5-Kamu alacakları için rehinli alacakların PETEKLİ İNŞAAT TEKSTİL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ABDUL NACİ ŞAHİN için kesin mühletin verildiği tarih olan 27.12.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunun,
İşbu ilan tarihinden itibaren ON BEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla KARLIKTEPE MAH. BARUT SOKAK PETEKLİ PRESTİJ SİTESİ A BLOK KAT:1 DAİRE:1 KARTAL İSTANBUL adresine alacaklıların alacağını ihtiva eden belgeleri ile birlikte bildirmeleri, alacaklarını ON BEŞ GÜN içerisinde bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakeresine kabul edilmeyecekleri, alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacakların da iştirak edebilecekleri İcra İflas Kanunun 299. Maddesi uyarınca İLAN ve İHTAR olunur.

KONKORDATO KOMİSERİ
ZEYNEP KILIÇ
(0533 765 86 58)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR