ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153677
Şehir : Mersin / Mezitli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesi
Dosya Numarası
:
2019/507 Esas
Tebligat Konusu
:
ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

ALACAKLILARA ALACAKLILARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI


1-İstiklal Vergi Dairesinin 734 059 97 45 Vergi Numarasında kayıtlı Atatürk mah.31015 sok.No:11 Mezitli/MERSİN adresinde faaliyet gösteren Hastane hakkında Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/507 Esas sayılı kararı ile 13.03.2020 tarihinde başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET kararı verilmiş ve aynı tarihli kararla SMMM ADEM ORKUN ARDA, SMMM SONGÜL ABDAN VE AV.YILAY ÇAM’dan oluşan heyetimizin KONKORDATO KOMİSER KEYETİ olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

2-Adı geçen ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’den alacaklı olanların alacaklarının dayanaklarını (sözleşme,temlikname,fatura,irsaliye,mutabakat mektubu,hesap ekstresi,senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı birer örneğini, İcra İflas Kanunu MADDE 299 – “Alacaklılar, komiser tarafından 288 inci madde uyarınca yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.” Hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde komiserliğimizin bildirdiği, “SMMM SONGÜL ABDAN-ÇANKAYA MAH.İSTİKLAL CAD.HÜRRİYET İŞHANI KAT:3/9 AKDENİZ/MERSİN” adresine gerçek kişilerde kimlik fotokopisi eklenerek, tüzel kişi alacaklarında ise noter onaylı imza sirküleri eklenerek ya da vekilleri kanalıyla vekaletnameden onaylı bir suret eklenerek, iadeli taahhütlü mektup göndererek kayıt yaptırılabileceği,

3-Vekil ile yapılacak kayıtlarda, kayıt ettirenin Avukatlık Yasası gereği sadece avukatla temsil edilebileceği,alacak kaydı sırasında dava tarihi olan 11.10.2019 tarihinden önce ve varsa mühletten sonra doğan alacakların(kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz miktarının ayrıca belirtilerek) yabancı para alacaklarında alacak bildiriminin yapıldığı tarihteki T.C.MERKEZ BANKASI efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde,bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, konkordato süreci ile ilgili belgeler ile mevcutların değerleme tespitleri eksiksiz olarak mahkeme dosyasına sunulduğu ve alacaklılar tarafından incelenebileceği, İİK 299. Maddesi gereğince alacaklı olanların alacaklarını bildirirken KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 13.03.2020 tarihi itibariyle alacaklarının toplam miktarını (anapara ve ferileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde) vadesini, çekişmeli olup olmadığını, geciktirici koşula bağlı olup olmadığını, imtiyazlı,rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri, faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açık bir şekilde, dayanak evrakların onaylı birer sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak göndermeleri gerektiği,

4- İİK 299 “Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.” Düzenlemesi gereğince, ilandan birer örneğin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından dahi 15 günlük sürenin ilan tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı,
5-Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların alacağının, ÖZEL MERSİN ORTADOĞU SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş firmasının bilançosunda kayıtlı olmadığı sürece konkordato projesi müzakerelerine kabul edilemeyeceği ilan olunur.KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

SMMM ADEM ORKUN ARDA SMMM SONGÜL ABDAN AV.YILAY ÇAM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR