ÖZ VATAN TİCARET ZÜLAL ERDEM

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

ÖZ VATAN TİCARET ZÜLAL ERDEM

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153529
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara Batı Ticaret Mahkemesi'nin 2019/383 Esas Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
ZÜLAL ERDEM
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZÜLAL ERDEM
KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU’NDAN
Dosya No: Ankara Batı Ticaret Mahkemesi 2019/383 Esas

Hakkında 23.12.2019 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verilen konkordato talep eden ZÜLAL ERDEM (TC: 21310676860)'dan alacaklı olanların aşağıda belirtilen usulde kimden olduğunu belirtmek sureti ile alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini bu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde; Pınarbaşı Mah. Vatan Cad. No:52/A Sincan/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunumun 288, 290 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.
Bildirimde esas alınacak usul hangi borçludan olduğu belirtilmek sureti ile şu şekildedir;

  • Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutan ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura vb. belge,
  • Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (23/12/2019) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
  • Alacağa istinaden borçlu şirket/şahıs tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi,
  • Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi/arabuluculuk) varsa ayrıntılı bilgisi,
  • Açık yazışma adresi ve muhatap adı/unvanı
  • Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı’na sizi/firmânızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.
  • Borçlu şirketin ortakları/şahıs ile 1 .derece akrabalık açısından yakınlığınızın bulunup bulunmadığı.

Alacak bildirimi yapılırken girilecek unvan ve adres şu şekildedir;
Unvan: "Borçlu Unvanı(+) Komiser Kuruluna" ibaresi
Pınarbaşı Mah. Vatan Cad. No:52/A Sincan/ANKARA

KONKORDATO KOMİSER KURULU
SMMM ALİ RIZA DEMİRAYAK Av BAŞAK KİREÇ MAHMUT YAVAŞİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR