BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152823
Şehir : Burdur / Bucak

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/301 Esas
Tebligat Konusu
:
Derya Granit ve Mermer Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. BUCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/301 Esas


T.C. Bucak 2. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi’nin 2019/301 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında, İİK. 289. Madde uyarınca haklarında 15/01/2020 tarihinden itibaren bir (1) yıllık kesin mühlet kararı verilen borçlu Derya Granit ve Mermer Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi’ den alacaklı olan kişilerin aşağıda belirtilen usule uygun şekilde alacaklarını İİK. Madde 299 gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren ( 15 ) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar edilir.
BİLDİRİMDE ESAS ALINACAK USUL
1-)Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura v.b. belgeler,
2-)Alacağa faiz işletiliyorsa faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine ( 15.01.2020 ) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
3-)Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4-)Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç ( dava/icra takibi ) varsa ayrıntılı bilgisi,
5-)Açık yazışma adresi ve muhatap adı/ünvanı,
6-)Mümkünse müstakbel alacaklılar toplantısına sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.
ALACAK BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI ADRES ŞU ŞEKİLDEDİR;
Alıcı: Doç. Dr. Osman AKIN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bucak Hikmet Tolunay MeslekYüksekokulu Bucak/BURDUR

KONKORDATO KOMİSERLER KURULUNCA ALACAKLILARIN ALACAK BİLDİRİMİNE DAVETİ İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR