BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094825
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 03.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/771E. Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
16.12.2019 09:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI


KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/771E. Sayılı Dosyası)
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/771E. sayılı dosyasında yürütülmekte olan konkordato yargılamasında 15/01/2019 tarihinde, borçlu Kuran Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet verilmiştir. Bu süreç içerisinde İİK m.299 gereğince, alacaklıları alacaklarını bildirmeye davete ilişkin ilanın yapılması için karar alınmış olup, kesin mühlet verilmiştir.
Kesin mühlet kararı ile birlikte konkordato komiseri olarak Ayşe Rüya ÖZTURAN, Ali Fatih UYSAL ve Aslı Melek ÖZKAN’dan oluşan heyetimiz, İİK madde 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirmiş, davate ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16/07/2019 tarihli 9869 sayılı nüshasında Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 22/03/2019 tarihinde BİK İlan No:ILN00968110 sıra numarası ile yayınlanmıştır. Alacak kayıtlarınıntamamlanmasından sonra İİK madde 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanı almış, alacak kayıtları üzerinde tahkikatını tamamlamış ve İİK madde 290/2-a uyarınca konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunulmuş olup, borçlu tarafından konkordato projesinin nihai halinin sunulmasını sağlamıştır. Tüm bu işlemler neticesinde, alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan, Komiser Heyetimizce İİK madde 301 uyarınca 16.12.2019 günü saat 9:30’da Sahil Mahallesi Bayraktar Caddesi Asrın Konakları West Marine Bölgesi B/24 Yakuplu-Beylikdüzü/İstanbul adresinde borçlunun konkordato teklifi müzakere edilmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. İİK madde 301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Barbaros Mahallesi Mor Menekşe Sokak DELUXİA Suites No:3 D:3 Ataşehir/İstanbul adresindeinceleyebilecekleri, alacaklıların yukarıda belirtilen gün ve yerde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri, toplantıya bizzat katılacakların yanında kimlik fotokopisi (tüzel kişilerde ise imza sirküleri fotokopisi, yetki belgesi vs.) bulundurmaları gerektiği,
İlan olunur.
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Ayşe Rüya ÖZTURAN Ali Fatih UYSAL Aslı Melek ÖZKAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR