HACI AYVAZ

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

HACI AYVAZ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090719
Şehir : Kayseri

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 28.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/838 Esas No’lu Dosyası
Tebligat Konusu
:
ARTUĞRA İNOVASYON İNŞAAT AHŞAP VE ÇELİK KAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/838 Esas No’lu Dosyası)

Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/838 Esas No’lu dava dosyasında “ARTUĞRA İNOVASYON İNŞAAT AHŞAP VE ÇELİK KAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.”nin açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesince 13.05.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir.

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince ARTUĞRA İNOVASYON İNŞAAT AHŞAP VE ÇELİK KAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içerisinde aşağıda adres bilgileri yazılı olan Konkordato Komiserliğimize bildirmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda, alacaklıların;

1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,

3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere geçici mühletin verildiği tarih olan 13.12.2018 tarihi itibariyle anapara, akdi faiz ve varsa temerrüt faizi ile ilan tarihi itibariyle anapara, akdi ve temerrüt faiz miktarını ve faiz oranını ayrı ayrı gösterir hesap tablosunu,


4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,


5. On beş günlük süre içinde komiserliğe bildirimde bulunmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) müzakerelere (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları İcra ve İflas Kanununun 288, 299 ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur. 25.11.2019


ADRES:
Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok.
Hukuk Plaza No:6/24
Kocasinan KAYSERİ


KONKORDATO KOMİSERİ
HACI AYVAZ-SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR