KONKORDATO KOMİSERİ NAMIK KEMAL UYAR

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

KONKORDATO KOMİSERİ NAMIK KEMAL UYAR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089978
Şehir : Kayseri / Kocasinan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 28.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/450 Esas
Tebligat Konusu
:
TER-MAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MAKİNA MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TER-MAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MAKİNE MÜHENDİSLİK TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ’DEN ALACAKLILARIN; ALCAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/450 Esas Nolu dava dosyasında Kayseri Ticaret Odası Sicil müdürlüğünün 564/Merkez Sicil nolu “TER-MAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MAKİNA MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ” nin, açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Mahkemece 30.07.2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş; 21.10.2019 tarihinde ise 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiserleri olarak Yeminli Mali Müşavir Namık Kemal UYAR, Hukukçu Gökhan ŞAHAN, Denetçi Hacı AYVAZ görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi TER-MAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MAKİNA MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 'nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda, alacaklıların;

1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,

3.Rehinli alacaklıların 2004 Sayılı İİK.nun 308/h maddesi gereği rehinli ve rehinsiz alacak miktarının ayrı ayrı ve Akdi faiz ve temerrüt faizi,masrafların bir tablo şekilde Geçici mühletin verildiği tarih olan 30.07.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarı 21.10.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,

4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,

İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.22.11.2019

TEBLİGAT ADRESİ :
Gevher Nesibe Mahallesi Kocasinan Bulvarı
Kocatürk Apartmanı A Blok No:92/1
KOCASİNAN/KAYSERİ

Namık Kemal UYAR Gökhan ŞAHAN Hacı AYVAZ
Yeminli Mali Müşavir Hukukçu SMMM
Konkordato Komiseri Öğretim Görevlisi Bağımsız Denetçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR