ÖZHANOĞLU NAKLİYAT HARFİYAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

ÖZHANOĞLU NAKLİYAT HARFİYAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079589
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
T.C. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/983 Esas Sayılı Dosyası
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

"KONKORDATO KOMİSER KURULUNCA ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVETİ"

T.C. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/983 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında, İİK m. 289 uyarınca haklarında 20/05/2019 tarihinden itibaren bir (1) yıllık kesin mühlet kararı verilen borçlu Özhanoğlu Nakliyat Harfiyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden alacaklı olan kişilerin aşağıda belirtilen usulde alacaklarını İİK m. 299 gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu Şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar edilir.
Bildirimde esas alınacak usul şu şekildedir;

1. Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura vb. belge,

2. Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (20/05/2019) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,

3. Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi,

4. Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi/arabuluculuk görüşmesi) varsa ayrıntılı bilgisi,

5. Alacak hakkınızı tamamen ya da kısmen devretmişseniz (alacağın devri sözleşmesi, kambiyo senedi cirosu vb.) devralanın adı-soyadı/unvanı ile devredilen miktara ilişkin ayrıntılı bilgi,

6. Açık yazışma adresi ve muhatap adı/unvanı,

7. Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı’nda sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.

Alacak bildiriminin yapılırken girilecek unvan ve adres şu şekildedir;
Unvan : “Özhanoğlu Nakliyat Harfiyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Komiser Kuruluna”
Adres : Hilal Mahallesi 677. cadde Müfitcan Apt. no: 33/4 Çankaya/ANKARA

KOMİSER: Işıl YILMAZ AKMAN -Hukukçu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR