AKHAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞT

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

AKHAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞT

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064740
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/779 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyası.
Tebligat Konusu
:
• AKHAŞ İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKHAŞ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSER KURULU TARAFINDAN
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVETİ

T.C. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/779 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında İİK m. 209 uyarınca haklarında 28/03/2019 tarihinden itibaren bir (1) yıl kesin mühlet kararı verilen borçlu Akhaş İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden alacaklı olan kişilerin aşağıda belirtilen usulde alacaklarını İİK m. 299 gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bildirmeleri, aksi halde borçlu Şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar edilir.
Bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenecektir:

  • Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme, fatura vb. belgeler,
  • Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanağı ve kesin mühlet tarihine (28/03/2019) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
  • Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise teminatın türü, ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi,
  • Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi/arabuluculuk görüşmesi) varsa ayrıntılı bilgisi,
  • Alacak hakkınızı tamamen ya da kısmen devretmişseniz (alacağın temliki sözleşmesi, kambiyo senedi cirosu vb.) devralanın ad-soyadı veya unvanı ile devredilen miktara ilişkin ayrıntılı bilgi,
  • Açık yazışma adresi ve yazı muhatabının ad-soyad veya unvanı,
  • Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısında sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.


Alacak bildirimi şu adrese yapılacaktır:
Akhaş İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Komiser Kurulu
Kahire Cad. No:26
Çankaya/ANKARA

KOMİSER KURULU

PROF. DR.
HAYRİ BOZGEYİK
Hukukçu
YMMM
ADNAN GİRAY ERGÜL
YMM
İNŞ. MÜH.
VESYEL ÖZDEMİR
İnşaat Mühendisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR