PALET İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

PALET İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046697
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/697 Esas Sayılı Dosyası.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PALET İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU'NDAN


Dosya No: Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/697 Esas

Hakkında 01.03.2019 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verilen konkordato talep eden Palet İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nden alacaklı olanların aşağıda belirtilen usulde kimden olduğunu belirtmek sureti ile alacak miktarlarım, dayanaklarım ve varsa delillerini bu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde; Güzeltepe Mahallesi Ahmet Mithat Efendi Sokak No : 30 / 3 Çankaya 06550 / Ankara adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunu'nun 288, 290'ıncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299'uncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

Bildirimde esas alınacak usul hangi borçludan olduğu belirtilmek sureti ile su şekildedir;

  • Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura vb. belge,
  • Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (01/03/2019) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
  • Alacağa istinaden borçlu şirket/şahıs tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi,
  • Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi/arabuluculuk) varsa ayrıntılı bilgisi,
  • Açık yazışma adresi ve muhatap adı/ unvanı
  • Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı'na sizi/ firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağım ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.
  • Borçlu şirketin ortakları/şahıs ile 1. derece akrabalık açısından yakınlığınızın bulunup bulunmadığı.

Alacak bildirimi yapılırken girilecek unvan ve adres şu şekildedir;
Unvan: "Borçlu Unvanı (+) Komiser Kuruluna" ibaresi
Adres : Güzeltepe Mahallesi Ahmet Mithat Efendi Sokak No : 30 / 3
Çankaya - 06550 / Ankara

PALET İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU

KOMİSER KOMİSER KOMİSER
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ YMM Haldun GÜLER İnş. Müh. Hüseyin KARATAĞİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR