TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ A.Ş.

Konkordato Komiserler Kurulundan alacaklılara çağrı

TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00977650
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/831 Esas
Tebligat Konusu
:
Teknik Alüminyum Sanayi Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin
2018 / 831 E Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI


1. İstanbul Ticaret Odası’nın 165968/0 sicil numarasında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin 836 002 7929 vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi “Saadetdere Mh. Firuzköy Bulvarı No:3 Esenyurt / İstanbul ” adresinde faaliyet gösteren Teknik Alüminyum Sanayi Anonim Şirketi’ne İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/831 E. sayılı dosyasında, 30.01.2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti olarak muhasebe finans uzmanı Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU, hukukçu Doç. Dr. Burak HUYSAL, SMMM Haluk AKSU’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak atanmasına hükmedildiği,
2. Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 güniçerisinde, konkordato komiserliğimizin “19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No.168, Kent Apartmanı, A blok Daire 4 Şişli- İstanbul” adresine, tatil günleri hariç 09.00 – 12.30 ; 13.30 – 17.00 saatleri arasında bizzat(gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
4. Alacak kaydı sırasında,geçici mühlet tarihi olan 03.09.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
6. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Teknik Alüminyum Sanayi Anonim Şirketi bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Haluk AKSU
SMMM/KGK
Bağımsız Denetçi
Prof. Dr. Fatma Pamukçu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Burak Huysal
Öğretim Üyesi


EK: YETKİLENDİRME YAZISI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR