NADİR DEMİR

Konkordato Komiserler Kurulundan alacaklılara çağrı

NADİR DEMİR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963497
Şehir : Kayseri / Melikgazi

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/680 Esas
Tebligat Konusu
:
TEKSEN MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TESİSAT ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ESAS NO:2018/680

Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/680 Esas Nolu dava dosyasında Kayseri Ticaret Odası Sicil müdürlüğünün 34211 Sicil nolu “TEKSEN MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TESİSAT ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”nin, açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Mahkemece 03.10.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş; 24.12.2018 tarihinde geçici mühlet 2 ay süreyle uzatılmış, 25.02.2019 tarihinde ise 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiseri olarak Mali Müşavir&Bağımsız Denetçi Nadir Demir görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince TEKSEN MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TESİSAT ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda, alacaklıların;

1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,

3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 25.02.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,

4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,

İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.13.03.2019

TEBLİGAT ADRESİ :
Hunat Mah.Nuh Naci Yazgan Caddesi
Hukukçular İş Merkezi No:13/25
MELİKGAZİ/KAYSERİ
Nadir DEMİR
Mali Müşavir&Bağımsız Denetçi
Konkordato Komiseri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR