BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserler kurulundan alacaklılara çağrı

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961988
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/865 Esas
Tebligat Konusu
:
SABO İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ, ABO AYAKKABI VE MAĞ. HİZ.İTH VE İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ve HAFF KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1-) SABO İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
2-) SABO AYAKKABI VE MAĞ. HİZ.İTH VE İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
3-) HAFF KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/865 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 21444/5 numarasına kayıtlı, “Cihangir Mah.Güvercin Cad. A Blok No:3/1 Kat:1 Avcılar/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Haff Kimya San.Tic.Ltd.Şti.’ne,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 473573 numarasına kayıtlı, “Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi B Blok No:1/1-441 Şişli/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Sabo Ayakkabı Ve Mağ. Hiz.İth Ve İhr. San. Ve Tic.Ltd.Şti.’ne, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 567294 numarasına kayıtlı, “Cihangir Mah.Güvercin Cad. B Blok No:3/1 Avcılar/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Sabo İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti’ne Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/865 E. sayılı dosyasında 19.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Derya Coşkun, Dr. Aydın Çelik, Aziz Şadi Yanık’tan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarakdevamına hükmedildiği,
Yukarıda ünvanı yazılı şirketlerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1993. Sokak No: 35 Papatya Residence 2 B Blok Kat: 8 D: 173 Esenyurt-İstanbul adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, Haff Kimya San.Tic.Ltd.Ştive Sabo İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. ile ilgili olarak 19.09.2018 (geçici mühlet tarihi), Sabo Ayakkabı Ve Mağ. Hiz.İth Ve İhr. San. Ve Tic.Ltd.Şti ile ilgili olarak 25.09.2018 (geçici mühlet tarihi), tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İlk m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.08/03/2019
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Dr. Aydın ÇELIK Derya COŞKUN Aziz Şadi Yanık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR