İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserler Kurulu'ndan alacaklılara çağrı

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945759
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1186 Esas
Tebligat Konusu
:
EGEZEMİN İNŞAAT MÜHENDİSLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
EGEZEMİN İNŞAAT MÜHENDİSLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN
OLAN ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ

ESAS NO : 2018/1186


İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1186 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle T.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 120337 sicil nosunda kayıtlı Egezemin İnşaat Mühendislik Şirketi'ne 04.01.2019 tarihinden itibaren1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan,
1-Egezemin İnşaat Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nden alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden itibaren başlayarak 15 gün içinde aşağıda adresi ve iletişim bilgileri yazılı olan Konkordato Komiseri Şenay Biçer'in ''569/1 Sk. No:2 D:1 Bayraklı İzmir adresine elden, taahhütlü posta ile veya av.senaybicer@hotmail.com adresine e-mail yolu ile alacaklarını bildirmeleri,
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı, hukuki nedeninin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter kaydı ve sair) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3-On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) müzakerelere (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları İcra ve İflas Kanununun 299.288. ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSERLERİ
ŞENAY BİÇER

MUSTAFA ARICI

İBRAHİM ALPER YALÇIN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR