KONKORDATO KOMİSERİ BARIŞ KÜÇÜK

Konkordato Komiserler Kurulundan Alacaklılar Toplantısına davet

KONKORDATO KOMİSERİ BARIŞ KÜÇÜK

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113723
Şehir : Kocaeli / İzmit

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/638 E. Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
SRF Entegre Atık Yönetimi A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Toplantı Tarihi
:
31.01.2020 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SRF ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ A.Ş.
Konkordato Komiserliği’nden
(Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/638 E. Sayılı Dosyası)


ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET


Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı SRF Entegre Atık Yönetimi A.Ş. hakkında Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/638 E. sayılı dosyasında, 15.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmesi üzerine 25.12.2019 tarihinde yapılan ilanla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapılmıştır.
Borçlu şirketten alacaklı olanlardan alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların 31.01.2020 Cuma günü saat 11.00-12.00 itibariyle Adi Alacaklılar, aynı gün saat 16.00-17.00 itibariyle İmtiyazlı Alacaklılar Toplantısı, Sanayi Mah. Kozak Sok. Çarşı Yapı Sitesi, J Blok Site Yönetim Binası, Zemin Kat İzmit/Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Yapılacak toplantıda konkordato projesi müzakere edilip oylama yapılacaktır. 2004 sayılı İİK.nun 301. Maddesi gereğince alacaklılara, toplantıdan önceki 7 (yedi) gün içinde konkordato komiserliğinin uhdesindeki borçluya ait kayıt ve belgeleri, mesai gün ve saatlerinde refakatimizde inceleyebileceklerdir. İnceleme istekleri Körfez Mahallesi Rafet Karaca Bulvarı Ahmet Ergüneş Sokak Altun İş Merkezi No:21 K:4 D: 16 İZMİT- KOCAELİ adresinde kabul edilecektir.
2004 sayılı İİK.nun 302. Maddesi gereğince, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Konkordato müzakeresine katılacak gerçek kişi alacaklıların yanlarında kimlik ve fotokopisini, tüzel kişilerin imza sirküleri, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise vekaletnamenin onaylı suretini ibraz etmek zorundadır. İlan ve ihtar olunur.15.01.2020


KONKORDATO KOMİSERLER KURULU

Ednan AYVAZ Barış KÜÇÜK Murat MAKARACI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR