NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Konkordato Komiserler Kurulundan alacaklılar toplantısına davet

NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113776
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/849  Esas Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
HASAN ÜNAL SERİN ve NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Toplantı Tarihi
:
03.02.2020 13:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA
2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2018/849 Esas

TİCARET ÜNVANI
HASAN ÜNAL SERİN ve NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERİ KURULU ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/849 Esas sayılı dava dosyasında, Hasan Ünal Serin (T.C. Kimlik No: 32299311246) ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 94183 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı Naturel Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açmış olduğu konkordato davası nedeni ile mahkemece, 20.11.2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş, 19.02.2109 tarihinde ise 19.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl kesin mühlet kararı verilmiş ve Konkordato Komiseri Kurulu olarak Av. Dursun DEMİRCİ, YMM Gülcan GÜRBÜZ ve İnş.Müh. Murat METLİ görevlendirilmiştir.

Heyetimizce İİK m. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet ilanı gerçekleştirilmiş bu ilanda, İİK m. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından reddedilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe konkordato alacaklılar toplantısında oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş; alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış; bilançoya ve alacaklı bildirimlerine istinaden alacaklılar listesi (cetveli) hazırlanarak mahkeme dosyasına sunulmuş ve dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.

Komiser Heyetimiz tarafından İİK m. 301 uyarınca 03.02.2020 Pazartesi günü saat 13:00’da Tac Mahal Otel, İstanbul Caddesi No:14 ULUS/ANKARA adresinde borçlu Şirket ve şahsın konkordato teklifinin oylanması için alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Konkordato Komiseri Av. Dursun DEMİRCİ’nin Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus cad. 79/4 KAVAKLIDERE/ANKARA adresinde inceleyebilecekleri; alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste, aynı esasalar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri; temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur.

KONKORDATO KOMİSERİ KURULU

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Dursun DEMİRCİ
Avukat
Gülcan GÜRBÜZ
Y.M.Müşavir
Murat METLİ
İnş.Mühendisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR