İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Konkordato Komiserler Heyetinden alacaklılara çağrı

İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092212
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/15512 Esas
Tebligat Konusu
:
İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2018/1512 E.
İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLERİ İLAN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/15512 Esas sayılı dava dosyasında “İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 42202 sicil numarasında kayıtlı) hakkında 09.05.2019 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere kesin mühlet kararı verilmiştir. Konkordato Komiser heyeti olarak YMM Faruk Özkaya, YMM Fevzi Elmas ve Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan görevlendirilmiştir. 2004 sayılı İİK'nun 299.maddesi gereğince alacaklıların İLAN tarihinden itibaren ONBEŞ İŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri zorunludur. Adresi belli olan Alacaklılara da ayrıca bilgi mahiyetli iadeli taahhütlü olarak ilan metni gönderilecek olup; işbu alacaklıların da alacaklarını bildirmesi için 15 günlük süre yine İLAN tarihinden itibaren başlamış olacaktır.


Bu kapsamda;
1.-Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğu,
2.-Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 09.05.2019 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosu,
3.-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğu,
4.-Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Onbeş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu şirketin ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır.
Alacağı bulunan alacaklıların, yukarıda 4 bent halinde sıralanan belgelerini noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte konkordato komiser heyetimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde “İncirlipınar Mah. Nişantaşı Sok. Tekerekoğlu İş Merkezi K.3 No.76 Şehitkamil/Gaziantep” adresinde komiser heyetimiz üyesi YMM Faruk Özkaya’nın işyeri adresine iadeli taahhütlü veya kargo yoluyla yazılı olarak veya aynı süre içerisinde aynı adrese hafta içi 09.30 – 17.30 saatleri arasında bizzat veya (vekaletname, imza sirküleri sunmak suretiyle) vekili veya temsilcisi ile gelmek suretiyle, komiserlikçe tutulan evrak kayıt defterinden evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri İİK.nun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.


Konkordato Komiser Heyeti
YMM Faruk Özkaya YMM Fevzi Elmas Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR