ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konkordato Komiserler Heyetinden alacaklılara çağrı

ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01017375
Şehir : İstanbul / Çekmeköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi
Dosya Numarası
:
2018/1350 Esas
Tebligat Konusu
:
ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

(İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1350 E. Sayılı Dosyası)


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 22503 numarasına kayıtlı, Ekşioğlu Mahallesi Turgut Özal Caddesi, No:171/4 Çekmeköy/İstanbul” merkezli Enel Enerji Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bakımından İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1350 E. sayılı dosyasında 10.04.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, Ömer Özbaniça, Çiğdem Yazıcı Tıktık, Abdülkadir Albayrak’tan oluşan geçici komiser heyetinin aynen devamına karar verilmiştir.
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLÂN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Velibaba Mahallesi, Yakacık Caddesi No:10 D.1 Pendik/İstanbul adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00-13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLÂN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
Alacak kaydı sırasında, 16.11.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumunun İlan Portalında yayımlanan bu ilân metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLÂN tarihinden itibaren başlayacağı,
İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren ilân olunur.

Konkordato Komiser Heyeti
Ömer Özbaniça Abdülkadir Albayrak Çiğdem Yazıcı Tıktık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR