AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklara davet ilanı

AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911601
Şehir : Manisa / Akhisar
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/362 Esas
Tebligat Konusu
:
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

T.C. Akhisar Asliye Hukuk Mahkemesi. (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/362 Esas sayılı dava dosyasında

“Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.'ye mahkemece 11.06.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup,10.09.2018 tarihinde geçiçi mühletin 2 ay süreyle uzatılmasına ve akabinde 08.11.2018 tarihinde kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser heyeti olarak Nilgün Palabıyık, Özlem Karan İksir ve Sevil Tarakçılar görevlendirilmiştir. 2004 sayılı İİK'nun 299.maddesi gereğince alacaklıların İLAN tarihinden itibaren ONBEŞ İŞ GÜNÜ içerisinde alacaklarını bildirmeleri zorunludur.Adresi belli olan Alacaklılara da ayrıca bilgi mahiyetli iadeli taahhütlü olarak ilan metni gönderilecek olup; işbu alacaklıların da alacaklarını bildirmesi için 15 günlük süre yine İLAN tarihinden itibaren başlamış olacaktır.

Bu kapsamda;
1.-Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğu,
2.-Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 08.11.2018 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosu,
3.-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğu,
4.-Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.


Onbeş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu şirketin ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır.


Alacağı bulunan alacaklıların, yukarıda 4 bent halinde sıralanan belgelerini noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte konkordato komiser heyetimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Ayni Ali Mah. 3307 Sk. No:33/2 Yunusemre Manisa adresinde komiser heyetimiz üyesi Sevil Tarakçılar’ a iadeli taahhütlü veya kargo yoluyla yazılı olarak veya aynı süre içerisinde aynı adrese hafta içi 09.30 – 17.30 saatleri arasında bizzat veya (vekaletname, imza sirküleri sunmak suretiyle) vekili veya temsilcisi ile gelmek suretiyle, komiserlikçe tutulan evrak kayıt defterinden evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri İİK.nun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.


KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
NİLGÜN PALABIYIK

ÖZLEM KARAN İKSİR

SEVİL TARAKÇILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR