SARAY HALI A.Ş.

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılara davet

SARAY HALI A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064523
Şehir : İstanbul / Ataşehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1306 E. sayılı dosyası.
Tebligat Konusu
:
• SARAY Halı A.Ş. • SARAY Tarım Ve Hayvancılık A.Ş. • Birant KURMEL • Hulusi Necati KURMEL • Setenay KURMEL • Yunus Canbek KARACA.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARAY HALI A.Ş.
SARAY TARIM ve HAYVANCILIK A.Ş.
BİRANT KURMEL
HULUSİ NECATİ KURMEL
SETENAY KURMEL
YUNUS CANBEK KARACA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

(İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1306 E. sayılı dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI (İİK m. 299)


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 187953 numarasına kayıtlı SARAY HALI A.Ş.’ye; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 679564 numarasına kayıtlı SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.’ye; BİRANT KURMEL’e; HULUSİ NECATİ KURMEL’e; SETENAY KURMEL’e; YUNUS CANBEK KARACA’ya, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1306 E. sayılı dosyasından 08.04.2019 tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmiş, Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılıçoğlu, SMM Metin Deniz ve Prof. Dr. E.S. Haluk Sumer konkordato komiserleri olarak atanmış olup, konkordato komiser heyetimiz tarafından yürütülen konkordato işlemleri kapsamında,
1- İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince, yukarıda isimleri yazılı konkordato borçlularından alacaklı olanların, bu İLAN tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını Eğitim Mah., Fahrettin Kerim Gökay Cad., Poyraz Sk. No.: 3, Ertogay İş Merkezi Kat 8 Daire 25, Kadıköy/İstanbul adresine, tatil günleri hariç 09:00 – 17:00 saatleri arasında, hangi borçlu veya borçlulardan hangi sebeple alacaklı olduğunu açıklayan bir dilekçeyle ve dilekçe ekinde alacağın dayanağı olan belgelerin aslı veya onaylı suretlerini sunmak suretiyle bizzat (gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla bildirerek kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracakların, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
2- Alacak kaydı sırasında, 08.11.2018 geçici mühlet tarihinden önce ve varsa mühletten sonra doğan alacaklar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle tutarlarının; yabancı para alacaklarında, alacak bildiriminin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının; alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
3- İİK m. 299 f. 1 c. 2 gereğince ilan metninin örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
4- Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri,
ilan olunur.

Konkordato Komiser Heyeti
Prof. Dr. E.S. Haluk Sumer
Dr.Öğr.Üyesi Evren Kılıçoğlu
SMMM Metin Deniz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR