ASİA AYDINLATMA İTH. VE İHR. ELEKTRİK ELEKTRONİK KIRTASİYE KİTAP OYUNCAK TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılara davet

ASİA AYDINLATMA İTH. VE İHR. ELEKTRİK ELEKTRONİK KIRTASİYE KİTAP OYUNCAK TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062805
Şehir : Mersin / Yenişehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/769 Esas Sayılı Dosyası.
Tebligat Konusu
:
• Asia Aydınlatma İthalat Ve İhracat Elektrik Elektronik Kırtasiye Kitap Oyuncak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Asia Aydınlatma İthalat Ve İhracat Elektrik Elektronik Kırtasiye Kitap Oyuncak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

(Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/769 Esas Sayılı Dosyası)


Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9735 numarasına kayıtlı, “Limonluk Mah. Ali Kaya Mutlu Cad. No:23/A-Yenişehir/MERSİN” adresinde faaliyet gösteren Asia Aydınlatma İthalat Ve İhracat Elektrik Elektronik Kırtasiye Kitap Oyuncak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/769 E. sayılı dosyasında 07.05.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Ahmet İsmet İLBAHAR, Adem Orkun ARDA, Songül ABDAN’ın konkordato komiserleri olarak görevinin devamına hükmedildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, bir dilekçeye ekleyerek, İİK. Mad. 299 gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserlik heyetimizin “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Hürriyet İşh. Kat:3/9 MERSİN” adresine tatil günleri hariç Mesai İçerisinde bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla yada P.K. 5 Yenişehir PTT Müdürlüğü MERSİN adresine iadeli Taahhütlü bildirmeleri gerekmektedir. (kargo ve benzeri vasıtalarla alacak kaydı talep edilemeyeceği),Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Av. K. Mad. 35 gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 07.12.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten doğan sonra alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,İİK mad.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük süresinin işbu ilan tarihinden başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği İHTAR ve İLAN olur. 04.10.2019

KONKORDATO KOMİSERLİK HEYETİ

Ahmet İsmet İLBAHAR, Adem Orkun, ARDA Songül ABDAN.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR