YÜZYIL MESKEN YAPI SAN.TİC.A.Ş

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılara çağrı

YÜZYIL MESKEN YAPI SAN.TİC.A.Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041891
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/714 Esas Sayılı Dosyası.
Tebligat Konusu
:
Yüzyıl Mesken Yapı Sanayi ve Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

YÜZYIL MESKEN YAPI SANAYİ VE TİC. A.Ş (Tic.Sic.No:394778)
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN


(Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/714 Esas Sayılı Dosyası)
1-Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 394778 numarasına kayıtlı Birlik Mah. 411. Sk. No:1078 Çankaya/ Ankara'” adresinde faaliyet gösteren “Yüzyıl Mesken Yapı Sanayi ve Tic. A.Ş"’ye Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/714 E.sayılı dosyasında 27/12/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser olarak görevlendirilen Y.M.M. Kaan Demiroğlu ve bunun yanı sıra Avukat Zeynep Kübra Demir’in komiser heyetine atanması ile oluşan kesin komiser heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
2-Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299.maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 10/5 Park Apt. Kat:1 Çukurambar Çankaya-Ankara adresine tatil günleri hariç 09:30-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya onaylı vekaletname ibrazı ile vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3-Alacak kaydı sırasında 01.10.2018 (geçici mühlet tarihi)’den önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden TL karşılığı,
4-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde bildirim tarihindeki para değeri gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün zorunlu olduğu,
5-Alacağın çekişmeli (dava-icra-arabulucu seviyesinde gibi),rehinli, adi yada imtiyazlı alacaklardan olup olmadığının bildirilmesi gerektiği,
6-Rehinli alacaklarda ayrıca;rehnin dayanağı,rehin belgesi,resmi senet, rehnin nevi,bedeli,faiz oranı,işlemeye başladığı tarih,varsa rehnin teminatı dışında kalan alacak tutarı,ayrıntılı hesap tablosu ve dayanaklarının bildirilmesi gerektiği,
7-İcra İflas Kanunu 299.madde 1.fıkra 2.cümlesi gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği,
8-Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
İLAN OLUNUR.

Konkordato Komiser Heyeti
Y.M.M Kaan Demiroğlu
Av.Zeynep Kübra Demir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR