DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılara çağrı

DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037854
Şehir : Denizli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/47 Esas
Tebligat Konusu
:
AZR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YALÇIN YILDIRIM
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ HEYETİNDEN
ESAS NO : 2019/47 Esas

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/47 Esas sayılı dava dosyasında , Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 8446 sırasında kayıtlı, BOZBURUN MAHALLESİ 7101 SOKAK NO:9/1 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresinde kayıtlı AZR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, YALÇIN YILDIRIM tarafından açılan Konkordato Davası nedeni ile Mahkemece 19/06/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Kesin Mühlet kararı verilmiş ve Konkordato Komiser Heyeti olarak Av. Asiyegül YÜCEL, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi H. Belfu DİNĞİL ve Yeminli Mali Müşavir Hurşit ŞİRİN görevlendirilmiştir.
Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/47 Esas sayılı Dava dosyası hükmü ve 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi AZR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' nden YALÇIN YILDIRIM' dan alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda, alacaklıların;
1.Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin ( sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel , müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,
3. Alacak kaydı sırasında Geçici Mühlet tarihi olan 18.01.2019 tarihinden önce ve varsa Mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından) ve rehinli alacaklar hariç olmak üzere 12.06.2019 kesin süre tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü,
5. Yabancı para alacaklarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının,
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla "BOZBURUN MAHALLESİ 7101 SOKAK NO:9/1 MERKEZEFENDİ /DENİZLİ" adresine göndermeleri veya bizzat bildirmeleri, İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299.maddesi uyarınca İLAN olunur.06/08/2019


KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Asiyegül YÜCEL H.Belfu DİNĞİL Hurşit Şirin
Avukat Serbest muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR