DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılara çağrı

DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00986473
Şehir : Denizli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1351 Esas
Tebligat Konusu
:
Aser İnşaat Tekstil Nakliye Madencilik Dış Ticaret San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ HEYETİNDEN
ESAS NO : 2018/1351 Esas
ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünde 24591 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Aser İnşaat Tekstil Nakliye Madencilik Dış Ticaret San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1351 Esas numaralı dosyasında görülmekte olan Konkordato (adi konkordatodan kaynaklanan-İİK 285 ila 308/h) davası nedeniyle 10.04.2019 tarihinde 1 yıllık Kesin Mühlet Kararı ile birlikte konkordato komiser heyeti olarak SMMM Ahmet ÖZTÜRK, SMMM Ahmet BAYRAM ve Av. Çağlar AKÇAL ın görevlerinin devamına karar verilmiştir. Bu nedenle Konkordato talebinde bulunan Aser İnşaat Tekstil Nakliye Madencilik Dış Ticaret San. Ve Tic. Ltd. Şti. nden alacaklı olanların;
1-İş bu ilanın yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde kaydettirmek istediği alacağı tesvik ve ispat eden belgelerin (fatura, makbuz, senet, defter, hülasası v.s.) aslı veya onaylı suretleri ile beraber dayandıkları hukuki nedenlerin nelerden ibaret olduğu,
2-Alacağın paradan başka bir şey olması hâlinde parasal değerinin ne olduğu,
3-Alacağa dair devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi) var ise detaylı bilgiyi,
İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat yahut yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri ile veya vekaletname ile birlikte konkordato komiseri SMMM Ahmet ÖZTÜRK'ün Sırakapılar Mah. 1521 Sok. N:26 Merkez/Denizli adresine göndermeleri, dava tarihinden sonra konkordato dosyasına beyan/itiraz dilekçeleriyle beyanda bulunmuş olan alacaklıların da iş bu ilan muvacehesinde yeniden bildirimde bulunmaları, 15 günlük kayıt süresi içinde bildirimde bulunarak alacaklarını kayıt ettirmeyen alacaklıların (konkordato talep eden firmanın bilançosunda kayıtlı olmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy hakkına sahip olamayacakları İİK 299. maddesi gereğince ilan olunur. 19/04/2019

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
SMMM Ahmet ÖZTÜRK SMMM Ahmet BAYRAM Av. Çağlar AKÇAL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR