KONKORDATO KOMİSERİ ŞÜKRÜ SAVAŞ

Konkordato Komiser Heyetinden Alacaklılar Toplantısına Davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ ŞÜKRÜ SAVAŞ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180589
Şehir : İstanbul / Beykoz

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1109 Esas
Tebligat Konusu
:
AC YAPI İNŞAAT SAN VE TIC. A.Ş., SEAC YAPI İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş., ALP ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş., COŞKUN HADDECİLİK METAL SAN. VE TIC. A.Ş., COŞKUN ÇELİK DIŞ TİC. A.Ş.,
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
23.07.2020 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNDEN
ALACAKLILAR TOPLANTISINA ÇAĞRI


AC YAPI İNŞAAT SAN VE TIC. A.Ş.,
SEAC YAPI İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.,
ALP ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.,
COŞKUN HADDECİLİK METAL SAN. VE TIC. A.Ş.,
COŞKUN ÇELİK DIŞ TİC. A.Ş.,

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1109 E. Sayılı Dosyası)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 628649/0 numarasına kayıtlı, “Soğanlık Yeni mah. Baltacı mehmet Paşa Sokak No:4/1 Kartal/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Ac Yapi İnşaat San Ve Tic. A.Ş.,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 892146/0 numarasına kayıtlı “Soğanlık Yeni mah. Baltacı mehmet Paşa Sokak No:4/A Kartal/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Seac Yapi İnşaat San. Tic. A.Ş.,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 154997-5 numarasına kayıtlı “Şerif Ali Mah. Serdivan Sk. No:45/1 Kartal/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Alp Çelik San. Ve Tic. A.Ş.,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 37625/5 numarasına kayıtlı “Site Mah.Finans Cad.Sit.B Apt. N.5B/395 Ümraniye/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Coşkun Haddecilik Metal San. Ve Tic. A.Ş.,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 821371 numarasına kayıtlı “kayıtlı “Şerif Ali Mah. Serdivan Sk. No:45 Kartal/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş.,
Şirketleri hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1109 E. sayılı dosyasında 19.02.2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Şükrü Savaş, İnşaat Müh.-İşletme Uzmanı Berna Özden Toraman ve Hukukçu Av. Erdoğan Güney’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, Mahkemece 03.06.2020 tarihinde tesis edilen ara karar ile, kesin mühletin 03.06.2020 tarihine kadar 4 ay uzatıldığı ve 03.06.2020 tarihli ara karar ile, tüm dünyada yaşanan pandemi nedeni ile 7226 saylı Kanun ile sürelerin geçici 1. Mad. 3/c mad. Uyarınca konkordato müddetlerinin 22.03.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar duracağından dolayı mühlet 16.09.2020 tarihine kadar tüm sonuçları ile uzatılmıştır.
Konkordato mühleti içerisinde alacaklılar toplantısının yapılacağı ana kadar Kanunda öngörülen tüm işlerin tamamlanmasını müteakip toplantı için hazırlıklara başlanıldığı ve bu çerçevede borçlu şirketin konkordato teklifini müzakere etmek üzere:
Her bir şirket için ayrı ayrı olmak üzere: “Soğanlık Mah. Yeni Mah. Baltacı Mehmetpaşa Sk. No:4/A Kartal/İstanbul adresinde 23.07.2020 GÜNÜ:

  1. Ac Yapi İnşaat San Ve Tic. A.Ş.’nin alacaklılar toplantısı saat 10:00-12:00 arasında
  2. Seac Yapi İnşaat San. Tic. A.Ş. ’nin alacaklılar toplantısı saat 13:00-14:00 arasında
  3. Alp Çelik San. Ve Tic. A.Ş. ’nin alacaklılar toplantısı saat 14:00-15:00 arasında
  4. Coşkun Haddecilik Metal San. Ve Tic. A.Ş. ’nin alacaklılar toplantısı saat 15:00-16:00 arasında
  5. Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş., ’nin alacaklılar toplantısı saat 16:00-17:00 arasında

alacaklılar toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildiği,
Konkordato talep eden yukarıdaki 5 şirketin, İcra ve İflas Kanununun 308/h maddesine göre rehinli alacaklılarla müzakere edilerek borçların yapılandırılması yönünde talebinin de bulunduğu, bu kapsamda rehinli alacaklılarla olan toplantının yukarıda belirtilen aynı adreste ve 24.07.2020 GÜNÜ ve saat 12:00-15:00’da gerçekleştirileceği,
Toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisi, tüzel kişileri temsilen katılacakların yanlarında ise ayrıca imza sirküleri fotokopisi bulunması gerektiği,
Vekil vasıtası ile toplantıya katılacakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi uyarınca yalnızca avukatla temsil edilebileceği, konkordatoyu kabul yönünde oy kullanacak vekillerin, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi gereğince, konkordatoyu kabul konusunda özel olarak yetkilendirilmesinin zorunlu olduğu,
Toplantıya katılım sağlamayan alacaklıların, İcra ve İflas Kanununun 302. maddesinin son fıkrası gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “Soğanlık Mah. Yeni Mah. Baltacı Mehmetpaşa Sk. No:4/A Kartal/İstanbul” adresine bizzat gelerek konkordatonun kabulü veya reddi yönünde oy kullanabilecekleri,
Toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde oy kullanmayan alacaklıların konkordato teklifini reddetmiş sayılacakları,
Alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri “Soğanlık Mah. Yeni Mah. Baltacı Mehmetpaşa Sk. No:4/A Kartal/İstanbul” adresinde inceleyebilecekleri
ilan olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Şükrü SAVAŞ Berna Özden TORAMAN Erdoğan GÜNEY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR