KONKORDATO KOMİSERİ AV. FIRAT YAĞCI

Konkordato Komiser Heyetinden Alacaklılar Toplantısına Davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ AV. FIRAT YAĞCI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155655
Şehir : Çanakkale / Merkez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/413 ESAS
Tebligat Konusu
:
Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
04.05.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/413 Esas
AYDINLIK İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHHÜT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET


Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/413 Esas sayılı dosyasında Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2580 Sicil numarasında kayıtlı Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesince 27.11.2018 tarihinden itibaren 3 Ay Süre ile Geçici Mühlet kararı verilmiş, Geçici Mühlet 2 Ay süre ile uzatılmış ve 16.04.2019 tarihinde 1 Yıl Süre ile Kesin Mühlet kararı verilerek konkordato komiseri olarak Dr. Adem YAMAN ve Avukat Fırat YAĞCI görevlendirilmiştir.

Heyetimizce daha evvelce alacaklılara Basın İlan Kurumu ilan portalında ve Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrıca adresi bilinenlere posta yoluyla “alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri” ilan ve ihtarı yapılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapma gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla 26 Mart 2020 Perşembe günü alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Ancak Dünya çapında pandemi haline gelen Covid-19 Salgın Hastalıgı sebebiyle yargılama faaliyetlerine ara verilmiş, 22 Mart Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı Çumhurbaşkanı Kararı ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar İİK 330 gereğince tüm icra işlemleri durdurulmuştur. Anılan bu nedenlerle İİK 298 gereğince gerçeleştirilecek Alacaklılar Toplantısının gerçekleştirilmesi olanağı 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ortadan kalkmıştır. Anılan bu sebeplerle Alacaklılar Toplantısının ertelenmesinin zorunlu olduğu olduğu değerlendirilmiştir.

Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla aşağıda belirtilen yer ve yeni tarih- zamanda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır.

Alacaklılar, alacaklılar toplantısından önceki yedi (7) gün içinde borçlunun muamele merkezi olan Çan Yolu 5. Km Merkez Çanakkale adresinde bulunan kayıt ve hesaplarını mesai gün ve saatlerinde Komiser Heyetimizin refakatinde inceleyebileceklerdir. İcra ve İflas Kanunun 302. maddesi gereğince sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecek olup, toplantının bitimini takip eden yedi (7) gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İcra ve İflas Kanunu 302/6 maddesi uyarınca kabul olunacaktır.
Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen üçüncü kişi katılacaksa bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantı tarihi : 04.05.2020 Pazartesi
Toplantı yeri : Şirket Merkezi Çan Yolu 5. Km Merkez Çanakkale
Rehinli Alacaklar Toplantı Saati : 14.00-16.00
Adi Alacaklar Toplantı Saati : 16.00-18.00KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Dr. Adem YAMAN Avukat Fırat YAĞCI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR