KONKORDATO KOMİSERİ ERTUNÇ KOÇAK

Konkordato Komiser Heyetinden alacaklılar toplantısına davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ ERTUNÇ KOÇAK

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111621
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/48 E. Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
CENTUR TURİZM İNŞAAT KONAKLAMA VE ARAÇ KİRALAMA LTD ŞTİ. VE SUAT BALLİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
24.01.2020 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CENTUR TURİZM İNŞAAT KONAKLAMA VE ARAÇ KİRALAMA LTD ŞTİ. VE SUAT BALLİ

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI
(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/48 E. Sayılı Dosyası)


İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/48 E. sayılı dosyasında yukarıda ticaret unvanı belirtilen Şirket hakkında 31.01.2019 tarihinden başlamak üzere bir yıllık süreyle kesin konkordato mühleti verilmesine karar verilmiştir. Kesin mühlet kararıyla birlikte, ve Ertunç Koçak ,Özlem Çelik Kaya ve Volkan Uzaldı’ın konkordato komiser olarak görevlendirilmiştir.
Heyetimizce İİK m. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet ilanı gerçekleştirilmiş bu ilanda, İİK m. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından reddedilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe konkordato alacaklılar toplantısında oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş; alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış; bilançoya ve alacaklı bildirimlerine istinaden alacaklılar listesi (cetveli) hazırlanarak mahkeme dosyasına sunulmuş ve dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Komiser Heyetimiz tarafından İİK m. 301 uyarınca 24.01.2020 Cuma günü saat 11:00’da Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:19/21 Tatar Loft Up Daire:6 Kat:2 Ümraniye – İSTANBUL adresinde borçlu Şirketin konkordato teklifinin oylanması için Rehinli Alacaklılar toplantısı ,aynı gün içinde saat 14.00 da ise yine aynı adreste Adi Alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir
İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:19/21 Tatar Loft Up Daire:6 Kat:2 Ümraniye – İSTANBUL /İstanbul adresinde inceleyebilecekleri; alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste aynı esasalar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri; temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve
ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri

Ertunç Koçak Özlem Çelik Kaya

Konkordato Komiseri
Volkan Uzaldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR