ÜÇKARDEŞLER TEKSTİL A.Ş.

Konkordato Komiser Heyeti'nden alacaklılar toplantısına davet

ÜÇKARDEŞLER TEKSTİL A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092824
Şehir : İstanbul / Fatih

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 02.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/498 E. Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
• ÜÇKARDEŞLER Tekstil Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Toplantı Tarihi
:
23.12.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜÇKARDEŞLER TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ


KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI

(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/498 E. Sayılı Dosyası)İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/498 E. sayılı dosyasında yukarıda ticaret ünvanı belirtilen Şirket hakkında 06.11.2018 tarihinden başlamak üzere bir yıllık süreyle kesin konkordato mühleti verilmesine; ardından 15.10.2019 tarihinden itibaren kesin mühlet süresinin 6 ay uzatılmasına karar verilmiştir. Kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti üyeleri olarak Dr. M. Ertan Yardım, Abdulkadir Albayrak, Adem Pelit görevlendirilmiştir.

Heyetimizce İİK m. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet ilanı gerçekleştirilmiş bu ilanda, İİK m. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından reddedilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe konkordato alacaklılar toplantısında oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş; alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış; alacaklılar listesi (cetveli) hazırlanarak mahkeme dosyasına sunulmuş ve dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.

Komiser Heyetimiz tarafından İİK m. 301 uyarınca 23.12.2019 Pazartesi günü saat 10:00’da Levent 199 Plaza Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 199, Şişli - İstanbul adresinde borçlu Şirketin konkordato teklifinin oylanması için alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Halaskargazi Cad. Yılmazlar Pasajı Hüseyin Hilmi Paşa İşhanı No:153/55 Şişli/İstanbul adresinde inceleyebilecekleri; alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret oyu kullanabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından noterde düzenlenmiş HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Dr. M. Ertan Yardım Abdulkadir Albayrak Adem Pelit

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR