KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin tebliğ

KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182333
Şehir : Kütahya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 01.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/327 Esas
Tebligat Konusu
:
Murat Ergül
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/327
KARAR NO : 2019/115

1- Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğünde 34561951396 TC kimlik no ile kayıtlı davacı Murat Ergül hakkında 07/05/2020 tarihinden başlamak üzere 6 ay KESİN MÜHLET KARARININ UZATILMASINA,

2-Konkordato komiseri olarak atanan geçici komiser Ahmet Tecen'in görevinin DEVAMINA,

3-Davacının İİK.nun 297.maddesinin 2. Fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarını muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, daha önce verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içersinde aynen devamına,

4-İİK.nun 304/1 maddesi uyarınca dosya komiser tarafından mahkememize tevdii edildikten sonra belirlenecek ön duruşma gününün İİK.nun 288. Maddesi uyarınca ilanına
İlişkin karar verildiği 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR