AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin tebliğ

AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155451
Şehir : Ağrı

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/406 Esas
Tebligat Konusu
:
Taşırsan İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AĞRI
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA

ESAS NO : 2018/406 Esas
T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Borçlu Taşırsan İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ( Adresi: Sıdıkiye Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi No: 35 A/2 Merkez/AĞRI) Hakkında 2018/406 Esas sayılı kararı ile 25.02.2020 tarihinde 6 ay süre ile konkordato mehil kararının uzatılmasına karar verilmiştir.
KARAR:
1-Davacı Taşırsan İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin KESİN MÜHLET TALEBİNİN 6 AY KADAR UZATILMASINA İLİŞKİN TALEBİN KABULÜNE, İcra İflas Kanunu'nun 289.Maddesi 5. fıkrası uyarınca davacı şirkete 27/02/2020 tarihi saat: 08:00'den itibaren 6 AY SÜREYLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-Kesin mühlet kararının İcra İflas Kanununun 294-295-296 ve 297.Maddesinde düzenlenen SONUÇLARI DOĞURMASINA, bu maddelerle belirtilen ÖNLEMLERİN DEVAMINA,
3-Konkordato komiserlerin görevlerinin DEVAMINA,
4-Her bir konkordato komiseri için aylık 2,500,00 TL ücret takdirine, 6 aylık Konkordato Komiserleri ücreti olan toplam 45.000,00 TL 'yi Mahkemeler veznesine depo etmek üzere davacı vekiline 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde davanın usulden reddine karar verileceğinin ihtarına,
5-Konkordato Komiser heyetince 27/02/2020 tarihinden itibaren 2 ayda bir kez olmak üzere ara raporların sunulmasına, komiser heyeti tarafından davacı şirketin amaçladığı iyileşmenin gerçekleştiğinin tespiti halinde bu hususunun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesine,
6-Konkordato komiser heyetince İcra İflas Kanunu'nun 292.Maddesi gereğince konkordato isteminde bulunan davacının mal varlığı koruması için iflasın açılmasının gerektirdiğinin tespit edilmesi veya konkordatonun başarıya ulaşmayacağının anlaşılması durumunda bu hususun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesine,
7-Davacı şirkete verilen kesin mühletin 6 ay uzatıldığının İcra İflas Kanunu'nun 289/6 ve 282.Maddeleri uyarınca İLANINA ve ilgili yerlere BİLDİRİLMESİNE,
Dair, tarafların yokluklarında İİK'nun 293/1.Maddesi uyarınca KESİN olmak üzere karar verildi.18/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR