ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebliğ

ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156173
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1059 Esas
Tebligat Konusu
:
SUDAN SU ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM LTD. ŞTİ. ve KOLAYLAR TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)' NDEN

ESAS NO : 2018/1059 Esas

Davacılar KOLAYLAR TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SUDAN SU ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememiz 2018/1059 Esas sayılı dosyasının,20/03/2020 tarihli ara kararı ile;1- İİK 289/5 gereğinceÇerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6947 sicil nosunda kayıtlı davacı KOLAYLAR TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İLE Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6948 sicil nosunda kayıtlı davacı SUDAN SU ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM LTD. ŞTİ.'ne 29/03/2019 tarihinden başlamak üzere verilen ve 29/03/2020 tarihinde sona erecek olan 1 YILLIK KESİN MÜHLETİN 29/03/2020 tarihinden başlamak üzere 6 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
2-Davacı şirketin İİK'nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
3-İİK'nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunagöre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
4-Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden durdurulmasına,
5-İİK'nın 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
6-Mahkememizce atanan komiser Mali Müşavir Kenan Doyran'ın görevinin kesin mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
7-Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda ihtiyati tedbir konulmasına, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine ilişkin 31/10/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI VE 29/03/2019 TARİTHİ DURUŞMA TUTANAĞI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, karar verilmiş olmakla, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.20/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR