ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebliğ

ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130220
Şehir : Ardahan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/424 Esas
Tebligat Konusu
:
TUNÇ PETROL OTOMOTİV NAKLİYE GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar 3'üncü şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ARDAHAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/424 Esas

ARA KARAR

TALEP EDEN : TUNÇ PETROL OTOMOTİV NAKLİYE GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -
VEKİLİ : Av. ÖZGÜR ŞİRİN - Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:10/6 - Çankaya... Çankaya/ ANKARA
KARŞI TARAF : HASIMSIZ -
TALEP : Kesin Mühlet Süresinin Uzatılması
TALEP TARİHİ : 09/01/2020
ARA KARAR TARİHİ : 05/02/2020
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Talep edenler vekili 09/01/2020 tarihli dilekçesi ile, müvekkili şirket hakkında 15/11/2018 tarihli kararıyla 3 ay süre ile geçici mühmet kararı, 14/02/2019 tarihli kararıyla ise kesin mühlet kararı verildiği, davacı şirket mahkeme kararı gereği konkordato komiserliği denetimindeve konkordato projesi çerçevesinde faaliyetlerine devam ettiği, gelinen aşamada konkordato başvurusunda bulunan şirketin konkordato teklifi, alacak miktarları, konkordato süreci işlemlerin yoğunluğu gibi durumlar sebebiyle, henüz alacaklılar toplantısı yapılamadığı, davacı şirketin kesin mühlet süresinin 14/02/2020 tarihinde sona ereceği dikkate alındığı vakit tasdik işlemlerine yönelik işlemlerin tamamlanması güç olduğu, bu hususta komiserin de görüşünün alınması gerektiği, açıklanan nedenlerle mevcut hukuki durumda İİK 289/5 madde gereğince kesin mühlet süresinin 6 ay uzatılmasına karar verilmesini istemiştir.
Talep üzerine Mahkememiz tarafından konkordato komiserinden görüş alınmasına dair karar verilmiş olup komiserin 16/01/2020 tarihli raporları ile, İİK m 300 uyarınca bildirilen alacakların varit olup olmadığına yönelik borçlunun tiraci defterleri üzerinde yapılan incelemenin devam ettiği, rehinli alacaklılar ile borçların yapılandırılması ile ilgili görüşmelerin devam ettiği ve İİK 308/h maddesi kapsamında müzakere toplantısı için hazırlıkların yapıldığı ancak diğer alacaklılar ile İİK 302. Madde kapsamında yapılması gereken toplantının ilan ve bildirimlerinin kesin mühlet süresi içerisinde yetişme imkanı bulunmadığı, gelinen aşamada konkordatonun reddi veya şirketin iflasına karar verilmesi halinde rehinli alacaklı olan bankalar dışındaki alacaklıların alacaklarına kavuşma ihtimali bulunmadığı, açıklanan nedenlerle ve davacı vekilince talep edilen İİK 289/5 maddesi gereğince bir yıllık kesin mühlet süresinin dolacağı 14/02/2020 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.
İİK' nın 289/5. Maddesinde "Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır." hükmü mevcuttur.
Yapılan yargılama sonucunda konkordato talep eden vekilinin talep dilekçesi ve konkordato komiserinin görüşü, alacaklılar toplantısının yapılmamış olması ve kesin mühletin bitiş tarihi dikkate alınarak İİK 289/5 maddesi gereğince konkordato talep eden şirket hakkında verilen kesin mühlet kararının altı ay uzatılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
KARAR:
1-Konkordato talep eden TUNÇ PETROL OTOMOTİV NAKLİYE GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında verilen 14/02/2019 tarihli ve 2018/424 E. Sayılı kesin mühlet kararının İİK 289/5. maddesi gereğince kesin mühletin dolduğu tarihten itibaren 6 AY UZATILMASINA,
2-İİK 288. Maddesi gereğince uzatma kararının ilanına ve ilgili yerlere BİLDİRİLMESİNE,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olarak karar verildi.05/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR