ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebliğ

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098422
Şehir : Ankara / Sincan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/597 Esas
Tebligat Konusu
:
VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/597

Davacı VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 386725 nosunda kayıtlı davacı VULPES MAKİNE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'nin yararına verilen kesin mühlet kararı süresinin uzatılması talebinin KABULÜNE; buna göre davacı yararına 07/12/2018 tarihinde verilen kesin mühlet süresinin 06/12/2019 tarih, saat 11:07'den itibaren 6 ( altı ) ay daha uzatılmasına,
2-Konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret ederek 07/12/2018 tarihli karardaki belirlenen görevlerini ifa etmesi için önceden atanan geçici konkordato komiserinin ( Mali Müşavir Emir Kemal Kutluk'un ) görevinin devam ettirilmesine,
3-Mahkememizin 07/12/2018 tarihli kesin mühlet verilmesine ilişkin kararındaki tüm hükümlerin belirlenen 6 ( altı ) aylık sürede de aynen yerine getirilmesine,
4-Davacı yararına verilen kesin mühlet kararının 6 ( altı ) ay daha uzatılmasına hükmedildiğinden, belirlenen sürede İİK'nun 294 vd. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerden yararlanmaya devam etmesine,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR