İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198528
Şehir : Bursa / İnegöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/316 Esas
Tebligat Konusu
:
Serkan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ve SERKAN GİRKİN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/316 Esas

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra veİflâs Kanunu'nun 287. maddesi gereğince 17/07/2020 tarihli ara kararda belirlendiği üzere davacı/konkordato talep eden tarafça anılan Yasa'nın 286. maddesi uyarınca davacı/konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4264 sicil numarasına kayıtlı, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7610122406 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden Serkan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ve 12671081196 T.C. Kimlik numaralı SERKAN GİRKİN'e 20/07/2020 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 6 AY SÜREYLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep eden şirkete 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirilmesine, geçici komiser heyeti olarak SMMM Dilek Yıldız, SMMM Neslihan Koçak ve Av. Hakkı Savunur Soğancı'nın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 288/2 hükmü gereğince İLAN VEİHTAR olunur.
Hakim 196011

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR