KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182328
Şehir : Kütahya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 01.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/286 Esas
Tebligat Konusu
:
HÜSEYİN ÖZKAN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/286

Manisa-Alaşehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde TC:48244528782 Nolu HÜSEYİN ÖZKAN hakkında 19/03/2020 tarihinden itibaren 1 yıllık KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı tarafça sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak atanan geçici komiser DURSUN SALDIK'ın görevinin DEVAMINA,
-Davacının İİK.nun 297.maddesinin 2. Fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarını muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, daha önce verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içersinde aynen devamına,
-İİK.nun 304/1 maddesi uyarınca dosya konkordato komiseri tarafından mahkememize tevdii edildikten sonra belirlenecek ön duruşma gününün İİK.nun 288. Maddesi uyarınca ilanına
İlişkin karar verildiği 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR