ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112528
Şehir : Antalya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/407 Esas
Tebligat Konusu
:
• BGS BURHANLAR Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • BGS BURHANLAR Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi AOSB Şubesi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2019/407 Esas
Davacılar BGS BURHANLAR GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile BGS BURHANLAR GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AOSB ŞUBESİ tarafından mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememizin 03.01.2020 tarihli duruşma ara kararı uyarınca;
Davacı Antalya Ticaret Sicili Memurluğunun 105060 sicil numarasında kayıtlı BGS Burhanlar Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin talebinin kabulü ile 7101 Sayılı yasayla değişik İİK'nun 289/2 maddesi gereğince davacı şirkete 03.01.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle KESİN KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNE;
Kesin mühlet kararı ile birlikte İİK'nun 294.,295.,296.,297 maddelerinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun TESPİTİNE,
Mahkememizce geçici komiser olarak atanan yeminli mali müşavir Ramazan Küçükdemir'in geçici konkordato komiserlik görevinin kesin mühlet süresi içerisinde devamına; ilave olarak hukukçu Evrim Sağdıç ve işletme mühendisi Kerim Pehlivan'ın konkordato komiseri olarak atanmalarına, dosyanın komiser heyetine tevdiine karar verildiği hususu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR